Nguồn tin của Kubet: Người gác đền sắt của Inter Milan có thể không nhận được hợp đồng mới Monza quan tâm đến việc miễn trừ cho anh ta

Nguồn tin của Kubet: Người gác đền sắt của Inter Milan có thể không nhận được hợp đồng mới Monza quan tâm đến việc miễn trừ cho anh ta