Kubet: Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Giroud, hai bên đã đạt được thỏa thuận miệng

Kubet: Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Giroud, hai bên đã đạt được thỏa thuận miệng