Kubet: Busquets và Roberto vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn chính thức

Kubet: Busquets và Roberto vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn chính thức