World Cup 1994, Escobar đá phản lưới nhà và bị bắn chết sau khi về nước- Kubet

World Cup 1994, Escobar đá phản lưới nhà và bị bắn chết sau khi về nước- Kubet